Bestyrelsen

Fast forenings mail:

Vi har gennem nogen tid brugt e-mail til kommunikation mellem medlemmerne og bestyrelse, hvilket også er gået godt og uden problemer, men i enkelte tilfælde har vi desværre misset modtagelsen – nemlig afhængig af, hvortil mailen blev sendt, da modtageren måske har været bortrejst o.lign.
Til imødegåelse af dette har bestyrelsen og dermed klubben oprettet en fast foreningsmail:

polpen2@polpen2.dk

og vi anmoder derfor venligst om, at alle tilmeldinger til ethvert arrangement sker på ovenstå­ende adresse, hvortil alle bestyrelsesmedlemmer har adgang, og hele bestyrelsen får derfor besked, således at vi ikke mister en eller et par mails.
Du vil dog stadig kunne komme i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlem via deres respektive mailadresser:

Klubben har samtidig erhvervet CVR-nr.: 3310 4022 

Bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling den 10. april 2013.

 

Formand Erik Jelle
Tlf.: 2617 0972 - e-mail: jelpolpen@gmail.com

 

Evald Munk
Tlf.: 4240 1689 - e-mail: munk.evald@gmail.com

 

Oluf Bak Andersen
Tlf.: 5136 6810 - e-mail: grete.a@youmail.dk

 

Janeck Hillers
Tlf.: 4092 7676 - e-mail: jh0207@live.com