Kontingent til Århus Politi´s Seniorklub

Årskontingentet på kr. 100,00 for 2021  bedes  indbetalt

Senest mandag den 31. januar 2022 på konto i Nordea Bank:

Reg. Nr.  1932  konto:  8973946278.

Husk afsender (fulde navn og medlemsnummer) på netbank.

 

Tider går og tider kommer – bestyrelsen har i den senere tid haft drøftelse omkring klubbens økonomi, og har her fokuseret på diverse omkostninger.

Klubbens girokonto har herunder været i centrum. Set i den globalisere IT-verden, hvor mange i dag har computer og dermed mulighed for adgang til deres bank, har bestyrelsen besluttet at lukke girokontoen, da vi har konstateret, at ca. 96 % af medlemmerne har adgang til Internettet og dermed formentligt også netbank.

Denne beslutning betyder, at du fremover ikke vil modtage giroindbetalingskort til betaling af kontingentet.

Vi har i den anledning oprettet en bankkonto i

Pengeinstitut: Nordea
Registreringsnr.: 1932
Kontonr.: 8973946278

til indbetaling af kontingent. Såfremt du vælger denne muligheder, anbefaler bestyrelsen, at du kontakter din bank/sparekasse for aftale om en fast kontooverførsel hvert år inden udgangen af januar måned.

Såfremt du ikke har adgang til netbank via din computer, kan du anmode din bank / sparekasse via din Nemkonto at overføre kontingentet til ovenstående pengeinstitut i januar måned.

Husk også her at meddele dit fulde navn og medlemsnummer ved indbetalingen.

Der vil dog også fortsat være mulighed for at betale kontingent direkte til kassereren på klubaftenen i januar måned.